Nhà townhouse với 3 phòng ngủ và 2.5 phòng tắm. Bạn chỉ cần đi bộ 5 phút là đã đến được khu Bolsa Phước Lộc Thọ

Nhà townhouse với 3 phòng ngủ và 2.5 phòng tắm. Bạn chỉ cần đi bộ 5 phút là đã đến được khu Bolsa Phước Lộc Thọ