Nhà (House) Anaheim (Ball/Western) cho share 1-Master, toilet và lối đi riêng ($800/T) cho 2 Người

Nhà (House) Anaheim (Ball/Western) cho share 1-Master, toilet và lối đi riêng ($800/T) cho 2 Người