Huntington Beach. Triplex Bolsa Chica/Heil 1PN/1PT, khu tốt, yên tĩnh, gần chợ, tân trang sạch sẽ

Huntington Beach. Triplex Bolsa Chica/Heil 1PN/1PT, khu tốt, yên tĩnh, gần chợ, tân trang sạch sẽ. $1,575/Month, có nhận Housing. Diệp: 714-876-7636