HẬU TẠ $500 Chó thất lạc giống Chihuahua, tòan thân lông đen, chân lông vàng, bị mất quãng đường Magnolia/ McFadden, T/P Westminster

HẬU TẠ $500 Chó thất lạc giống Chihuahua, tòan thân lông đen, chân lông vàng, bị mất quãng đường Magnolia/ McFadden, T/P Westminster. Annie: 714-261-3410, or Derrich: 714-425-3111