Đi xa cần bán gấp SAMSUNG: front-load máy giặt và máy sấy, tủ lạnh

Đi xa cần bán gấp SAMSUNG: front-load máy giặt và máy sấy, tủ lạnh. Giá $1,365 (thương lượng). Gọi: 657-237-0283