Bán chó Chi sù mix 9 tháng, 3 cái, màu trắng, 1 đực đen đẹp $200 1 con, Iphone 128G, 64G, chihua mix 3 tháng

Bán chó Chi sù mix 9 tháng, 3 cái, màu trắng, 1 đực đen đẹp $200 1 con, Iphone 128G, 64G, chihua mix 3 tháng. Cathy: 657-250-1929