2004 TOYOTA Camry LE trắng, 4 vỏ xe mới, xe đẹp, sạch. Bán $4,000 vì không có chỗ đậu xe bán rẻ gấp

2004 TOYOTA Camry LE trắng, 4 vỏ xe mới, xe đẹp, sạch. Bán $4,000 vì không có chỗ đậu xe bán rẻ gấp. 165K. LIC.#5FBC169. L/L Ông Tu 657-257-4470