1998 LEXUS LS400. 160,000 miles. Chạy tốt, màu đỏ. Cần bán $3,200 hay thương lượng. LIC.#6VCF482. L/L: Minh 714-548-4565