Văn phòng tại Fountain Valley. PT/FT-Office Assistant + Warehouse worker(nói ít tiếng Anh okay)

Văn phòng tại Fountain Valley. PT/FT-Office Assistant + Warehouse worker(nói ít tiếng Anh okay). Cần có sức khỏe và Siêng năng. L/L: Ashley 714-242-3456