Cần người giúp việc nhà chăm sóc người già có phòng ở lại

Cần người giúp việc nhà chăm sóc người già có phòng ở lại. Gọi: Tina 909-228-2953