CẦN GẤP 1 Bếp chính, giỏi về xào, Phở. Phải nhanh, lẹ, chịu khó, làm Full time

CẦN GẤP 1 Bếp chính, giỏi về xào, Phở. Phải nhanh, lẹ, chịu khó, làm Full time