Cần đầu bếp, phụ bếp cho nhà hàng Việt Nam ở Texas. Bao ăn ở, làm 6 ngày/tuần

Cần đầu bếp, phụ bếp cho nhà hàng Việt Nam ở Texas. Bao ăn ở, làm 6 ngày/tuần. Lương từ $1,800 đến $2,800 tùy kinh nghiệm. LIÊM: 325-716-6886