2005 Acura Tsx, màu đen, ghế da, trong ngoài sạch đẹp, có navigation, aux, thắng mới, vừa thay nhớt hộp số

2005 Acura Tsx, màu đen, ghế da, trong ngoài sạch đẹp, có navigation, aux, thắng mới, vừa thay nhớt hộp số. Xe dư cần bán với giá $6,000. 714-251-3176