NAIL cách Bolsa 15′, Long Beach vùng Mễ Trắng, CẦN GẤP Thợ Nữ làm Gel T/C Nước Wax, biết Bột càng tốt. Bao $100-$120/ 1 ngày (No Carpool). L/L: 714-624-6706