TIỆM TRÊN ĐƯỜNG BEACH rất đông khách, không khí rất vui vẻ. Trả W.2. Đang cần thợ Nữ biết bột chút đỉnh, bao lương $100/ngày. L/L: 714-781-9520