Nhà hàng Phở vùng Fullerton đông khách, cần người đầu bếp có kinh nghiệm, nhanh nhẹn. Gọi: 714-525-5888, 818-812-8088