CẦN THỢ NAIL Moreno Valley cần nhiều thợ bột kinh nghiệm, bao $700-$800/tuần, tay chân gel bao $600/tuần, carpool ok. Bao quanh năm. L/L 909-927-9127