CẦN THỢ NAILS Tiệm đông khách walk-in cần gấp thợ có kinh nghiệm. Nam or nữ. Full-time/ Part-time. Vui vẻ. Tip hậu. Bao lương nếu cần. 951-977-0909 (Cell), 951-278-2587 (Shop)