Văn phòng Bác Sĩ cần nam, nữ làm việc full-time hoặc part-time, có kinh nghiệm, thông thạo Anh Việt

Văn phòng Bác Sĩ cần nam, nữ làm việc full-time hoặc part-time, có kinh nghiệm, thông thạo Anh Việt. L/L: Tammy 714-417-6466