Tiệm Nails ở Riverside đông khách trong Mall, cách Bolsa 30 phút

Tiệm Nails ở Riverside đông khách trong Mall, cách Bolsa 30 phút. Cần gấp thợ bột và chân tay nước. Bao lương cao $750-$850/week. L/L: 714-331-8005