Shop may cần thợ coverstick, overlock, nguyên cái, kiểm hàng thợ 1 kim, kinh nghiệm lẹ, giỏi, trả giờ hoặc tháng

Shop may cần thợ coverstick, overlock, nguyên cái, kiểm hàng thợ 1 kim, kinh nghiệm lẹ, giỏi, trả giờ hoặc tháng. Cắt chỉ và thợ ủi. L/L: 714-417-3726