Nhận giữ trẻ trên 18 tháng tuổi. Nhà house (Katella/ Euclid)

Nhận giữ trẻ trên 18 tháng tuổi. Nhà house (Katella/ Euclid). Sạch sẽ, an tòan, có A/C, kinh nghiệm, yêu trẻ, nhận check chính phủ. LIC.#304313125. Gọi: Cô Phượng 714-417-3416