Nhà Orangewoods/Dale, gần trường học mẫu giáo & cấp hai. Cho thuê 2 phòng $450

Nhà Orangewoods/Dale, gần trường học mẫu giáo & cấp hai. Cho thuê 2 phòng $450.00 & $500.00, cho nấu ăn giặt sấy, có thể gia đình ở được. L/L 714-653-0405