SUSAN’S PERMANENT MAKEUP Chuyên phun mày Ombré, điêu khắc 3D, microblading, mí mắt, môi, nhũ hoa, lấy mụn, đồi mồi, tàn nhang,

SUSAN’S PERMANENT MAKEUP Chuyên phun mày Ombré, điêu khắc 3D, microblading, mí mắt, môi, nhũ hoa, lấy mụn, đồi mồi, tàn nhang,