RĂNG GIẢLic.#301835Kinh nghiệm 30 năm làm răng giả nhựa,sứ,kim loại. Nhựa dẻo mỏng,nhẹ,không gãy. Sửa chữa lấy liền. Nhanh,rẻ,đẹp. L/L:Lisa 714-592-9822