RĂNG GIẢ Lic.#301835. Kinh nghiệm 30 năm làm răng giả nhựa, sứ, kim loại. Nhựa dẻo mỏng, nhẹ, không gãy. Sửa chữa lấy liền. Nhanh, rẻ, đẹp. L/L: Lisa 714-592-9822