HOÀNG ANH *Chuyên hàm tháo lắp *Hàn hàm gãy, nứt, lỏng *Thêm răng vào hàm cũ. *Răng Đức, Nhật, Mỹ. *30-năm kinh nghiệm. *Giá rẻ. 714-658-2305, 657-257-9963. 9541 Garden Grove