Phòng mới tân trang rất đẹp,cho thuê. Beach/Chapman. Chung Restroom và lối đi

Phòng mới tân trang rất đẹp,cho thuê. Beach/Chapman. Chung Restroom và lối đi