Nhà Westminster gần Mile square park, chợ, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 xe garage, vườn rộng

Nhà Westminster gần Mile square park, chợ, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 xe garage, vườn rộng. Cho thuê $2,500/M + deposit. Nhận housing. Vào anytime. L/L: 714-625-1140