Tiệm phở khu Bolsa cần nam phụ bếp FT/PT…

Tiệm phở khu Bolsa cần nam phụ bếp FT/PT biết ra phở/cơm/bún. L/L: Anh Phi 714-417-3338. Nam nữ chạy bàn có kinh nghiệm. L/L: Phúc 714-883-6084

Contact Phone: 714-417-3338