Cần một phụ nữ độc thân tuổi từ 45 tới 55, săn sóc 1 bà cụ, từ THƯÙ 4 đến THƯÙ 7 mỗi tuần

Cần một phụ nữ độc thân tuổi từ 45 tới 55, săn sóc 1 bà cụ, từ THƯÙ 4 đến THƯÙ 7 mỗi tuần. Xin L/L: Nam 714-931-1390