DŨNG HANDYMAN Chuyên sơn trong ngòai, lót gạch gỗ, remodel phòng tắm, nhà bếp

DŨNG HANDYMAN Chuyên sơn trong ngòai, lót gạch gỗ, remodel phòng tắm, nhà bếp. Sửa điện, gas, nước. Việc làm tận tâm, uy tín. Cell: 714-737-5923