CONSTRUCTION Nhận: *Ép phòng, lót gạch. *Sơn, phun bông. *Thay cửa, cabinet, bathtub, counter top

CONSTRUCTION Nhận: *Ép phòng, lót gạch. *Sơn, phun bông. *Thay cửa, cabinet, bathtub, counter top. *Lợp mái, patio. *Điện, Gas, recess light, plumbing. Gọi: Sơn 714-468-7409