Tiệm Nails trong Mall Buena Park, cần gấp thợ nam nữ bột, gel, wax, tay chân nước

Tiệm Nails trong Mall Buena Park, cần gấp thợ nam nữ bột, gel, wax, tay chân nước. Đông khách. Cho mướn station tóc $160/tuần. Cách Bolsa 15′. Thanh: 714-251-9415