PB CONSTRUCTION (LICENSE & BOND) Sửa điện nhà. Remodel phòng tắm, bếp, patio cover

PB CONSTRUCTION (LICENSE & BOND) Sửa điện nhà. Remodel phòng tắm, bếp, patio cover. Thay cửa sổ, cửa ra vào. Thay Cabinet, Countertop, Water Heater, Ống nước, Gas. L/L: 714-655-5200