Magnolia/Hazard. Cho Thuê 1PN/PT. Lối Đi Riêng. $550/Month. Nhận Nam Trung Niên, Công Việc Ổn Định, Không Nấu Ăn, Không Giặt Sấy

Magnolia/Hazard. Cho Thuê 1PN/PT. Lối Đi Riêng. $550/Month. Nhận Nam Trung Niên, Công Việc Ổn Định, Không Nấu Ăn, Không Giặt Sấy. 714-379-5950.