-Lắp hồ bơi, trùm mối, xây tường-rào, cửa sắt, cài đặt hệ thống camera, đổ xi-măng, patio

-Lắp hồ bơi, trùm mối, xây tường-rào, cửa sắt, cài đặt hệ thống camera, đổ xi-măng, patio.-Nhận vẽ, xây nhà mới.-Remodel nhà cửa, Restaurant, office.Khải Huyền: 714-422-7457