Hãng Electronic at Harbor/MacArthur Santa Ana cần gấp người có Kinh nghiệm: Hand Solder SMT, through hole, full-time lương cao

Hãng Electronic at Harbor/MacArthur Santa Ana cần gấp người có Kinh nghiệm: Hand Solder SMT, through hole, full-time lương cao. L/L: DIANA TRAN 949-573-3988