Cần waitress, tuổi từ 20-23. Làm được buổi tối thứ 3 đến chủ nhật từ 8pm-12:30am, và trưa thứ 7,chủ nhật

Cần waitress, tuổi từ 20-23. Làm được buổi tối thứ 3 đến chủ nhật từ 8pm-12:30am, và trưa thứ 7,chủ nhật