Cần tuyển 2 nữ nhân viên biết tiếng Anh và Việt. Dạy mấy bác lớn tuổi học tiếng Anh

Cần tuyển 2 nữ nhân viên biết tiếng Anh và Việt. Dạy mấy bác lớn tuổi học tiếng Anh. Part-time. L/L: 714-262-5815