Cần salesperson lanh lẹ, hoạt bát, có kinh nghiệm, không kinh nghiệm sẽ train

Cần salesperson lanh lẹ, hoạt bát, có kinh nghiệm, không kinh nghiệm sẽ train. Lương cao + huê hồng. Xin gọi: 714-503-0873 để phỏng vấn.