Cần Cô giúp dọn dẹp nhà cửa, clean kitchen, restroom. Làm việc mỗi tuần một lần (Thứ Bảy hay Chủ Nhật từ 8:30am đến 11:30am)

Cần Cô giúp dọn dẹp nhà cửa, clean kitchen, restroom. Làm việc mỗi tuần một lần (Thứ Bảy hay Chủ Nhật từ 8:30am đến 11:30am)