BÁN TIỆM NAIL City Los Angeles, thu nhập ổn định, vì lý do gia đình, tiền rent rẻ

BÁN TIỆM NAIL City Los Angeles, thu nhập ổn định, vì lý do gia đình, tiền rent rẻ. L/L: 310-951-7574