Bà cụ 95 tuổi còn sáng suốt, đi lại được, cần một bà săn sóc trên 55 tuổi, ăn chay, không vướng bận gia đình

Bà cụ 95 tuổi còn sáng suốt, đi lại được, cần một bà săn sóc trên 55 tuổi, ăn chay, không vướng bận gia đình. Helen: 657-334-9034