WESTMINSTER/ Hoover, nhà Mobile Home gần chợ, chùa, nhà thờ. Cần một bác gái 60-65 tuổi share

WESTMINSTER/ Hoover, nhà Mobile Home gần chợ, chùa, nhà thờ. Cần một bác gái 60-65 tuổi share. Phòng sạch, thoáng mát, lối đi riêng. $350/month. L/L: 714-837-4025 (Sau 2 giờ)