Tường Vi hiền, dễ thương, vui vẻ. Mong được phục vụ quý anh

Tường Vi hiền, dễ thương, vui vẻ. Mong được phục vụ quý anh. 9821 Garden Grove Blvd G.G 92844 L/L: 714-548-9864