Phòng rộng đẹp, khu yên tĩnh, gần South Coast plaza, UCI, OCC

Phòng rộng đẹp, khu yên tĩnh, gần South Coast plaza, UCI, OCC. Wifi, laundry, driveway parking. Ưu tiên cho độc thân, có việc làm. 714-331-1243.