Nhà House Edinger/Ward, dư 2 phòng lớn, yên tịnh, lối đi chung, riêng

Nhà House Edinger/Ward, dư 2 phòng lớn, yên tịnh, lối đi chung, riêng. Bao everything. Cho nam nữ du học, nữ độc thân only. Gần Barbara Church. 909-979-0706, 909-734-9779