Master bedroom mới G.G. Phòng tắm, lối đi riêng, nấu ăn. Ưu tiên nữ

Master bedroom mới G.G. Phòng tắm, lối đi riêng, nấu ăn. Ưu tiên nữ. Không hút thuốc. $600/ tháng. L/L: 714-251-9138