Master bedroom góc MacFadden/Magnolia, lối đi riêng, không nấu ăn, giặt sấy, bao gas điện nước và internet

Master bedroom góc MacFadden/Magnolia, lối đi riêng, không nấu ăn, giặt sấy, bao gas điện nước và internet. $550/tháng/một người, dọn vào ngay. L/L: 714-468-2920